اپل در دادگاهی بر علیه وبلاگنویسان

Posted by Helloاپل طي دادگاهي در سن خوزه مشغول پيگيري مجازات بر عليه کساني است که اطلاعات محصولات اين کمپاني را پيش از انتشار فاش ساخته اند. اپل بر عليه سه سايت اينترنتي PowerPage.org, AppleInsider و Think Secret که اطلاعات طبقه بندي شده اين کمپاني را فاش ساخته اند معترض است و معتقد است فاش شدن اين اطلاعات توسط سايتهاي مذکور به اين کمپاني ضررهاي اقتصادي بزرگي رسانده است.

قاضي اين پرونده James Kleinberg نيز معتقد است سايتهاي مذکور اصول اوليه روزنامه گاري را ناديده گرفته اند و عمل آنها خلاف قانون بوده است او اينگونه اظهار نظر ميکند که نيمي از مشکل پيش آمده به خاطر عدم وجود قانوني مکتوب براي کساني است که به ژورناليسم آنلاين ميپردازند و لذا منابع مذکور ميبايستي نام کساني که در رساندن اين اطلاعات به آنها همکاري داشته اند را نيز فاش سازند.

اما نکته ي حائز اهميت آنجا ميباشد که اتفاقات مذکور در حالي رخ ميدهد که اين روزها رسانه هاي آنلاين و وبلاگها به عنوان بيمرزترين و آزاد ترين رسانه ها شناخته ميشوند.

[ + منبع: X party به نقل از LinuxInsider ]


Except / Judge: Apple Can Force Online Publishers To Reveal Sources:The case raises issues about whether those who write for online publications are entitled to the same constitutional protections as their counterparts in more traditional print and broadcast news organizations. Apple sought subpoenas in December against two online news sites that focus exclusively on its products: PowerPage and Apple Insider. [ + Read full story in LinuxInsider ]

0 comments: