رمان ممنوعه ی کوئیلو بر روی اینترنت

۱۱ دقيقه يکي از عناوين آخرين رمانهاي نوشته شده توسط پائولو کوئيلو نويسنده ي مشهور برزيلي است که عمدتا در کتابهايش از انرژي و رو حانيت عشق مينويسد. اين کتاب نگاه٬ نقد و نظري بر زندگي يک فاحشه است. و در اصل سرگذشت ماريا نقش اول در ۱۱ دقيقه را به تصوير ميکشد و به همراه اين تصوير سازي حرفهاي زيادي بيان ميشود.

۱۱ دقيقه به دليل سوژه و نحوه ي نگارشش متاسفانه هرگز در ايران اجازه ي انتشار نيافت و نتوانست از فيلتر وزارت ارشاد عبور کند. اما ظرف دو ماه گذشته اين کتاب توسط روحان در وبلاگي با عنوان eleven minutes در حال ترجمه و انتشار است. دوستداران کوئيلو و نوشته هايش که از نعمت خواندن ۱۱ دقيقه محروم شده اند ميتوانند اين اثر را بر روي اينترنت به راحتي و به فارسي نسبتا روان مطالعه نمايند. :)

[ + 11 دقیقه بر روی اینترنت ]
[ + سایت انتشارات کاروان ناشر رسمی پائولو کوئیلو در ایران ]

1 comments:

rohan said...

salam, che jaleb, taze in blog ro kashf karde boodam, dashtam ziro roosh mikardam, linke khodamo didam, any way thank for the link