کامپیوترهای بیکار قاتلین انرژی و سرمایه

کمپاني ها يا بايد کارمندانش را به خاموش کردن کامپيوترهايشان در شب عادت دهند يا اينکه کماکان پول و انرژيشان را هدر بدهند. اين نتيجه ي يک تحقيق است که اخيرا توسط Fujitsu Siemens منتشر کرده است.

بر طبق همين تحقيق سالانه در انگلستان رقمي در حدود ۱۲۳ ميليون پوند بر اثر کامپيوترهاي بيکار روشن مانده که ميتوانستند خاموش شوند يا به حالت hibernation برده شوند به هدر ميرود. اين زيان فقط شامل زيان مالي نيست بلکه شامل هرز رفتن انرژيي ميباشد که ميتوانسته است مفيد تر مورد استفاده قرار گيرد. Fujitsu Siemens تحقيق خود را بر روي ۱۰۰۰ کارمند انجام داده است و در اين حين مشخص شده است که ۳۷۰ نفر از اين کارمندان کامپيوتر خود را به هيچ عنوان حتي در زماني که اداره را نيز ترک ميکنند خاموش نمي کنند.

*پي نوشت: فکر ميکنم اين قضيه شامل حال خود من هم بشه٬ چون من کامپيوترم رو از صبح که از خواب پا ميشم روشن ميکنم تا شب که ميخوام بخوابم. بنده خدا نقش همه چي رو داره٬ از ابزار کارم بگير تا ظبط صوتم! همه ش رو همين کامپيوتر زبون بسته انجام ميده :).

[ + منبع: X party به نقل از ZDNet ]

0 comments: