گوگل در سال 2084

گوگل در سال ۲۰۸۴ به چه شکلی خواهد بود!؟ تصويري که در زير مشاهده ميکنيد تصوير ترسيم شده توسط RANDY SIEGEL يکي از اعضاي نيويورک تايمز است و صفحه ي خانگي گوگل در سال ۲۰۸۴ را نشان ميدهد.

به عقيده ي وي تا سال ۲۰۸۴ گوگل قادر خواهد بود تا در افکار٬ تماسهاي تلفني روزانه٬ روابط شما با دوستانتان و بسياري موارد از اين دست هم جستجو نمايد. اگر تا سال ۲۰۸۴ زنده بوديد ميتوانيد از صحت اين تصوير خبردار شويد.

4 comments:

Mehrdad said...

چه باحاله
این فتوبلاگت هم منو کشته

ئه سرین said...

اینم آلبوم کامل اون آقاهه:)
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/01-high.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/02-you_re_beautiful.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/03-wisemen.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/04-goodbye_my_lover.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/05-tears_and_rain.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/06-out_of_my_mind.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/07-so_long_jimmy.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/08-billy.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/09-cry.prev.mp3
http://81.176.74.26/q/qznvh_yofmg/7995_~_yzxp_gl_yvwozn/61357/16253683/03-no_bravery.prev.mp3

Jimmy Norton said...

رضا، یه مشکلی با سایف فیدر ایکس پارتی دارم. متن بلاگت رو درست سورت نمی کنه. یه رسیدگی بکن. آر اس اس ریدیر درست بازش نمیکنه.

nima_ps66@yahoo.com said...

چه بد ! يعني بقيه هم ميتونن افكار منو جست و جو كنن ؟