کاش دوباره بازیچه نشویم

خوب ظاهرا از صبح و بعد از پست من درباره ي فيلترينگ (نميخواهم بگويم من اول بودم بد برداشت نکنيد) خيلي از کساني که ميشناختم و تقريبا به يک سبک وبلاگ مينويسيم همراه با من يا بهتر يگويم همراه با هم به فيلترينگ معترض شده اند.

اما ميخواهم يک نکته يي را بگويم يادتان هست زماني که Orkut با آن همه محبوبيت و در اوج جايي که کاربران بخشي از زندگي روزانه شان Orkut شده بود فيلتر شد چه اتفاقي افتاد؟ اول خيلي ها اعتراض کردند٬ اعتراض سنگيني که با سيل ايميل و تلفن به سمت مخابرات و سرويس دهنده ها از جانب ما آغاز شد. سرويس دهنده ها مخابرات را باني اين قضيه ميدانستند و مخابرات نيز با انتشار يک خبر کوتاه بر روي سايتش خود را تبرئه کرد. اما همين مخابراتي که سرويس دهنده ها را به خاطر فيلتر نکردن پلمپ ميکند هرگز براي تخطي سرويس دهنده ها در فيلترينگ آنها را پلمپ نکرد!

کاربران بيچاره حتي نميتوانستند مقصر را پيدا کنند و از آنجايي که اذهان عمومي در طولاني مدت هميشه صورت مسئله را به فراموشي ميسپارد و راه حلهاي بي معني پيدا ميکند فيلتر شدن يکي از محبوب ترين سايتهاي اينترنت ايراني نيز مشمول همين قانون شد. جاي اينکه علت فيلتر شدن Orkut را پيدا کنيم و جواب بخواهيم رو آورديم به آنتي فيلترها و چون رفتن به Orkut سخت شده بود جاي هر روز دو روز يکبار سراغ اين سايت ميرفتيم و وقتي آنتي فيلترها هم ناتواني هايشان بروز کرد فيلترينگ و ضايع شدن حقوقمان اصلا فراموش شده بود و اينکه جاي ديدن صفحه ي خانگي محبوب ترين شبکه ي اجتماعي مجازي صفحه ي فيلترينگ سرويس دهنده ي اينترنتمان را ببينيم يک امر عادي شده بود.

ميخواهم بگويم راه حلهاي موقت علاج واقعه نيست٬ نگذاريد دوباره ذهنمان به بيراه رود همين و بس.

[ + لینک برخی از مطالب سایر وبلاگنویسهای معترض در زیر آمده است ]
[ + دست های پنهان برای نابودی کامل وبلاگ ها در ایران ؛ وبلاگ کوچه ]
[ + فیلترینگ بلاگ رولینگ جدی می‌شود ؛ یک پزشک ]
[ + دلایلی چند اندر باب فیلترینگ بلاگ‌رولینگ حفظه‌الله؛ itstart ]
[ + موج جدید فیلتر گزاری بر روی سایتهای اینترنتی ؛ WinBeta.Net ]


Excerpt / Iranian bloggers start to protesting to the filtering: It seem from the morning and after my post about filtering many of iranian bloggers that I know them strat to protesting to filtering.

but I want you to remember when the Orkut was one of the popularest sites in Iran and it filtered by Iranian ISPs. We are start a heavy protesting by e-mail and phone to the T.C.I (telecommunication company of Iran) and ISPs. ISPs said they filtered orkut by T.C.I order, and T.C.I said in small news on it's site that it never ordered any ISP to filtering orkut. But the T.C.I which closed many ISPs who was adverse with filtering never closed any ISP for wrong filtering.

Users never couldn't find who is criminal and after to many days they are forgeting what is going on and tried to using antifilters. forgeting in a long time is a rule for public minds. a rule that our govermant use it realy good for it's targets.

I want to said the temporary solutions such as antifilters and proxys can't help us, don't let them again to playing with us and with our minds.

[ + Here is some linke of Iranian blogger's posts about filtering ]
[ + Hidden hand for destroying weblogs in Iran ]
[ + Blogrolling's filter is going real ]
[ + New filtering wave of filtering on internet's web site ]
[ + Some reason for blogrolling's filtering ]

0 comments: