به خاطر خدا درست فیلتر کنید!

به نظر ميرسه داتک تله کام سر رقابت با پارس آنلاين گذاشته و هيچکس هم نميتونه جلو دارش باشه. داتک ظرف دو هفته ي گذشته اول رسما و خيلي محترمانه Nedstat رو فيلتر کرد٬ چند روز بعدش در يک اقدام حيرت انگيز سرويس Blogrolling هم فيلتر شد و امروز صبح هم که در کمال حيرت متوجه شدم Technorati فيلتر شده. البته ناگفته نماند که سايتهايي مثل Corbis ٬ Imdb ٬ flickr و کليه تصاويري که در فايلشان کلمه ي thumb وجود دارد هم فيلتر شده اند.

براي مسئولين داتک هم اگر ايميل بزنيد يا تماس بگيريد خيلي راحت ميگويند که بي تقصير هستند و دستورات مخابرات را اجرا ميکنند! در نظر بگيريد نهاد يا ارگان پيگيري در مورد همين فيلترينگ وجود داشت که اگر شرکت سرويس دهنده يي پا را از حد خود فراتر ميگذاشت را مجبور ميکرد تا جواب پس بدهد آنوقت هم وضعيت اينگونه بود؟ حيف که مسئولين مملکتي ما بسيار خوشحال ميشوند که پديده يي مثل اينترنت و وبلاگ به صورت کامل ريشه اش خشکيده شود و حتي چنين سرويس دهنده هاي اينترنتي را بيشتر هم تشويق و حمايت ميکنند. فکر ميکنيد در طول سالهاي اخير علت رشد پارس آنلاين نسبت به ساير رقباي سرويس دهنده ش چه بوده؟


Excerpt / Bad filtering in Iran: It Seems that datak telecom one of the bigest ISP in Tehran start to racing with Parsonline another Important Isp of Theran.
2 Weeks ago Datak filtered Nedstat and after some days Datak again filtered blogrolling and today this ISP had a new suprise for me, Technorati acces closed! Some of my favorite sites such as flickr, IMDB and Corbis gone under the filter in th past months.
there is no organization to answer why Iranian ISPs try to close their user's acces to this popular sites, and when you try to get an answer from them, they said easily this kind of filtering is ordered by Islamic Republic of Iran telecommunication.
I am realy sorry about that, Cause our goverment support these ISPs for more filter.

4 comments:

علیرضا said...

فقط می تونم بگم از وبلاگتون بک آپ بگیرید.حیفه .در ضمن دارن"درست"فیلتر می‌کنن.قبلا "درست" فیلتر نمیکردن

Anonymous said...

تا وقتی با نفس فیلتر کردن مشکلی نداشته باشین همین حقتونه. ظاهرا بعضی حیوانات برابرترند!

Morteza said...

در مورد امیدان هم قضیه همینطوری شده

Aliakbar said...

ای بابا