گوگل همکار قدرتمند و جدید ناسا است

کمپاني گوگل به همراه آژانس فضايي ايالات متحده موسوم به ناسا در يک همکاري دو جانبه براي اثر گذاري و دگرگون سازي برنامه هاي فضايي حضور خواهند يافت. گوگل قصد دارد در سايت فضايي ناسا در کاليفرنيا و نزديک به ساختمان سازماني اصليش در در دره ي سليکون ساختمان جديدي را بنا کند.

هر دو کمپاني بر سر فعاليت در زمينه هايي از قبيل شيوه ها و راه حلهاي مبتني بر IT ٬ مديريت داده ها٬ و نانوتکنولوژی توافق دارند. و به نظر ميرسد اين همکاري سبب تاسيس يک گروه پيشگام در ناسا شود.

هر دو کمپاني قرار دادهاي را به صورت پنهاني با يکديگر به امضا رسانده اند و به نظر ميرسد هم گوگل و هم ناسا درک متقابلي از شريک خود دارا هستند٬ اما تا کنون آنچه که نامشخص است ميزان اعتبار و سرمايه ارائه شده توسط دو کمپاني و يا بهتر بگويم ضريب ريسک مالي دو کمپاني است.

گوگل با توجه به تحليل ها و با توجه به اين اقدام جديد رشدي ۴ بيليون دلاري را از فروش سهام کمپاني اش در بازار پس از اين قرار داد همکاري پيش بيني نموده است و بر طبق قرار داد عقد شده گوگل زميني به مساحت يک ميليون متر مربع را در سايت پژوهشي ناسا در اختيار ميگيرد.

مرکز تحقيقاتي ناسا در سال ۱۹۳۹ تاسيس شد و از آن زمان تا کنون قلب تحقيقات فضايي ايالات متحده محسوب ميشود٬ اين مرکز از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲ با توسعه پروژه يي با عنوان آپولو فضانوردان و سفينه هاي خود را بر روي سطح کره ي ماه فرود آورد. ناسا همچنين در برنامه يي قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ يکبار ديگر سفر به ماه را تجربه نمايد.

در برنامه هاي ابتدايي با توجه به پتانسيل هر دو طرف توسعه ي سنسورهاي کنترلي و عاقبت انديشي و کاهش ضريب ريسک در مشکلات مهندسي الويت دارند. Eric Schmidt يکي از سران گوگل نيز در همين رابطه گفت دو کمپاني آرزوها و روياهاي ديرينه ي خود را با هم به تحقق ميرسانند و اطلاعات و ناشناخته هاي عالم را به مردم دنيا عرضه خواهند نمود. داشتن تعداد بسيار زيادي از عکسهاي انتخاب شده آپولو در جلوي دستتان آن هم در هر زماني که اراده کنيد هيجان انگيز است.

Scott Hubbard کارگردان برنامه هاي تحقيقاتي ناسا نيز از اين همکاري ابراز خرسندي کرد و پتانسيل هر دو طرف را فوق العاده و سبب پيشرفت هاي بزرگ دانست. وي در جملاتي کوتاه گفت برنده ي اين همکاري بزرگ کسي نيست جز ايالات متحده ي امريکا.

[ + منبع: X party به نقل از BBC NEWS ]


Excerpt / Google and Nasa in space venture: Web search firm Google has formed a partnership with US space agency Nasa in an effort to harness new technology which could boost the space programme.
Google is to build a new office complex on the site of Nasa's research facility in California, close to its own headquarters in Silicon Valley.
The two companies will co-operate in a range of areas including IT solutions, data management and nanotechnology.
It would look to "bring entrepreneurs into the space programme", Nasa added. [ + Read full story in BBC NEWS ]

0 comments: