گوگل هفت ساله شد

* آنچه در زير ميخوانيد ترجمه يي از يادداشتي است که به مناسبت ۷ سالگي گوگل روز گذشته بر روي وبلاگ رسمي اين کمپاني قرار گرفت:

گوگل درهاي خودش را در سپتامبر ۱۹۹۸ گشود و از همان زمان تا کنون خودش را مامور جمع آوري و سازمان دهي اطلاعات از سر تا سر دنيا و در دسترس قرار دادن آن در سطح عمومي کرد. و حالا در آستانه هفتمين سالگرد تولدمان ما فهرستي از صفحات وب را در اختيار شما ميگذاريم که هزاران بار بزرگتر از اولين فهرستي است که گوگل ارائه نمود.

ما به آنچه که توسط گوگل از روزي که اولين ديتا سنترش را توسط لري پيج و سرگي برين در اتاق خواب لري در استانفورد راه اندازي شد تا کنون ارائه شده است غرور ميورزيم. لري و سرگي با شيوه و موتور جستجويشان همه چي را قابل جستجو کردند٬ از تصاوير ماهوره يي تا اسناد مکتوب آکادميک٬ از اطلاعات تجاري تا حافظه هاي کامپيوترهاي شخصي شما. ما همچنين نرم افزارهايي را توليد کرديم تا بشتر با شما باشيم٬ بهترين سرويس ايميل را ارائه نموديم و به موبايلها شما نيز سرويس داديم٬ عکسهايتان را سازمان دهي کرديم و امکان تماس صوتي کامپيوتر به کامپيوتر را فراهم نموديم و موارد بسياري ديگر.

اما جستجو کماکان مهم ترين بخش از فعاليت و هدف ماست٬ فهرست جستجوي گوگل که حالا حداقل سه بار از ساير موتورهاي جستجو بزرگتر است مرا بسيار خوشحال ميسازد. خودتان مشاهده کنيد که اين فهرست جديد تا چه حد کارآمد است. هر آنچه که دوست داريد را جستجو کنيد تا از بين بيليونها صفحه وب به اطلاعاتي که مورد نيازتان است دسترسي پيدا کنيد اين شما و اين گوگل ;).

[ + منبع: X party به نقل از Google Blog ]


Excerpt / We wanted something special for our birthday…: Google opened its doors in September 1998, and we’ve been pursuing one mission ever since: to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. For our seventh birthday, we are giving you a newly expanded web search index that is 1,000 times the size of our original index.
I’m proud of everything we’ve accomplished in the years since Larry Page and Sergey Brin set up the first Google data center in Larry’s dorm room at Stanford. Today, along with web search based on Larry and Sergey’s original BackRub search engine, we offer specialized search for everything from satellite images to academic papers, local business info to your own computer. We’ve also built software for email and mobile services, photo management and computer-to-computer voice calling, to name just a few things. [ + Read full Note in Google Blog ]

0 comments: