اولین تصویر رسمی از Xbox 360

[ + رضا مقدری ]
نسل دوم کنسول بازي مايکروسافت موسوم به Xbox در چنده ماهه اخير يکي از خبر ساز ترينها بوده است که بسيار مورد توجه نيز قرار گرفته٬ اگرچه اين کنسول قرار است در اواسط ماه مي به بازار عرضه گردد اما مايکروسافت تا کنون جزئيات مرتبط با آن را همانند يک معما نگاه داشته است.

تصويري که در زير مشاهده ميکنيد اولين تصوير رسمي از کنسول جديد Xbox تحت عنوان Xbox 360 ميباشد که از جانب کمپاني توليد کننده اش يعني مايکروسافت منتشر شده است. بر اساس گفته هاي مايکروسافت اين کنسول قرار است در ۱۲ ماه مي به بازار عرضه گردد.


Excerpt / Official Xbox 360 Image Leaked: Microsoft's second generation Xbox has been the subject of much speculation over the last few months, as the videogame console nears its mid-May unveiling. But Microsoft has successfully kept the new Xbox all but a mystery - until now. A seemingly official picture of the "Xbox 360" has made its way onto the Web.

0 comments: