پاپ پشتیبانی برای تکنولوژی نوین

[ + ترجمه: ئه سرین رستمی ]
پاپ ‍ژان پل دوم نه تنها به عنوان يك چهره چيره دست در كلام ، بلكه به عنوان كسي كه از تكنولوژي مدرن براي دست يافتن به پيروانش استفاده كرد نيز در خاطره مردم باقي خواهد ماند.
‍ژان پل به خاطر نقش داشتن نسبت به حضور واتيكان در عصر تكنولوژي به اين اعتبار دست يافته است. او در آغاز سال 1995 با استفاده از سايت رسمي واتيكان موعظه ها و سخنراني هاي خود را منتشر كرد.

در سخنراني ايراد شده در روز ارتاباطات سال 2002 او بيان كرده است:" براي كليسا دنياي جديد به صورت يك دعوت است براي استفاده از اين پتانسيل جهت اعلام پيام انجيل. از اينرو من با شهامت كليساها را دعوت به گذر از اين آستانه مي كنم."

در پي فوت پاپ، واتيكان مايوس نشده است. اولين كلماتي كه حاكي از فوت پاپ بودند در ابتدا توسط SMS از طرف واتيكان براي خبرنگاران ارسال شد و يك ايميل جهت ارائه اطلاعات بيشتر ارسال شد. پاپ كسي كه صاحب عكسي محبوب در حين تايپ كردن با Laptop خود مي باشد، داراي ايميل شخصي نيز بود و طرفداران او با ارسال ايميل در طول هفته هاي گذشته جهت بهبودي او آرزوي سلامتي مي كردند.

پيغامهاي متني نيز از جمله ابزار سودمند و مناسب براي انتشار پيامهاي پاپ به خارج بود. در سال 2004 واتيكان قراردادي را با Verizon به اجرا رساند كه بر مبناي آن SMS هاي مربوط به پاپ به دست مشتركين عضو برسد. در رم نيز Civil Protection از اين روش سود جسته و از آن،جهت ارسال اطلاعاتي در مورد فوت پاپ كه در دقيقه به روز مي شدند به ايتالياييها بهره گرفت.

پيام اول نحوه چگونگي دستيابي به نزديكترين خيابانهاي منتهي به ميدانPeter براي آن دسته از مردمي كه علاقمند بودند نسبت به پاپ اداي احترام نمايند،‌ بود. پيام دوم به خوانندگان اطلاع مي داد كه به مركز شهر نيايند چون قادر به ديدن پاپ نخواهند شد.

بسياري از زائران و ايتالياييهايي كه قادر به رسيدن به كليسا بودند با استفاده از دوربينهاي تلفن همراه خود آخرين عكسها را از ژان پل مي گرفتند و اين پرسش را ايجاد میكردند كه آيا استفاده از تكنولوژي باعث بي احترامي نيست. رؤساي واتيكان نسبت به استفاده از دوربينهاي تلفن همراه اعتراض نكرده و جلوي استفاده از آنها را نگرفتند.

تعدادي از 27 صفحه نمايشگر نصب شده در اطراف رم جزئيات زندگي پاپ را به مردم و زائران نمايش مي داد. و كاربران اينترنتي قادر به ديدن مراسم عذاداري به صورت آن لاين بودند كه باعث شده بود بسياري از سايتها شلوغ شوند.

در طول 26 سال حكومت مذهبي پاپ، او انواع مختلف تكنولوژي را جهت در تماس بودن بيشتر با جهاني بيش از يك بيليون كاتوليك استفاده نمود. مراسم عزاداري اوبر طبق گفته شهود ثابت كرد هيچ تغييري با پيشرفت تكنولوژي در برگزاري مراسم به وجود نيامد و بلکه تکنولوژی این مراسم را با شکوه تر نیز کرده بود.

[ + منبع: X party به نقل از CNN ]


Excerpt / Pope a champion of new technology: VATICAN CITY (CNN) -- Pope John Paul II will be remembered as a great communicator not only for his language skills, but also for his use of modern technologies to reach his followers.
John Paul is credited with bringing the Vatican into the Information Age. He used the Vatican's official Web site, launched in 1995, to publish his sermons and speeches.
In a speech on World Communications Day in 2002, John Paul said: "For the church the new world of cyberspace is a summons to the great adventure of using its potential to proclaim the Gospel message." [ + Read full story in CNN ]

0 comments: