سرويس جديد گوگل My Search History

[+ رضا مقدري ]
آيا شده است تا به حال چيزي را در گوگل بيابيد و سپس آنچه را که يافته ايد فراموش کنيد؟ در صورتي که جوابتان به اين سئوال مثبت است حالا ميتوانيد از ابزار جديدي که آزمايشگاه گوگل تحت عنوان My Search History ارائه کرده است لذت ببريد. اين سرويس جديد شما را قادر ميسازد تا جستجوهايتان را از هر کامپيوتري بر اساس تاريخ جستجوي انجام شده ببينيد و مديريت کنيد.

بعد از اينکه شما به اشتراک گوگلتان ( اشتراک Gmail تان‌ ) براي استفاده وارد شويد در گوشه ي سمت راست بالاي صفحه ي خانگي گوگل لينکي تحت عنوان Search history افزوده ميشود که با کليک بر روي آن ميتوانيد جستجوهايي که در گذشته انجام داده ايد را مشاهده نماييد و مجداد به نتايج آن جستجوها با يک کليک ساده دست يابيد.

يک تقويم نيز در سمت راست صفحه ي تاريخچه ي جستجوي شما يا همان search history يتان وجود دارد که به وسيله ي آن ميتوانيد به سادگي به نتايج جستجوهايتان در يک روز خاص دست يابيد. نکته ي قابل توجه اينجاست جستجوهاي ضبط شده از هر کامپيوتري قابل دسترسي ميباشند.

ايجاد قلمرو شخصي در حيطه ي جستجو براي کاربران امري جديد نيست و پيش از اين کمپاني هايي همانند Ask Jeeves و... نيز اين کار را کرده اند و به نظر ميرسد ارائه اين سرويس از جانب گوگل هدفش رقابت با همين کمپاني ها بوده است. اما نکته قابل توجه اينجاست که گوگل تمرکز شديدي بر کاربردي و مفيد بودن سرويس تاريخچه ي جستجوي من يا همان My Search History دارد زيرا در صفحه ي مرتبط به آن براي هر کاربر و اشتراک هيچ اطلاعات اضافه يي مشاهده نميکنيد. يکي از مزاياي اصلي My Search History اين ميباشد که شما را قادر ميسازد تا فقط صفحاتي که سابقا جستجو نموده ايد را مجددا بيابيد و جستجو کنيد٬ اين امر سبب ميشود تا به سادگي به نتايجي که پيش از اين برايتان جالب بوده است دسترسي پيدا کنيد.

بر طبق اطلاعاتي که گوگل منتشر نموده دسترسي به نتايج جستجويي که براي يک موضوع خاص در يک تاريخ خاص ارائه شده است نيز توسط سرويس مذکور امکان پذير ميباشد و اين سرويس شما را مطلع خواهد ساخت که تا به حال چند بار يک سري نتايج جستجوي خاص را مرور کرده ايد يا موضوع به خصوصي را جستجو نموده ايد.

[ + منبع: X party ]
[ + Google Search History ]


Excerpt / Google My Search History: The Google Labs brewed up My Search History to enable you to “find information you thought you lost.” After you login using your Google Account (e.g., your Gmail login), a search history link will be added to the upper right of the Google.com homepage. Clicking on it reveals the searches you performed lately as well as the result you decided to click on.
A calendar to the right side of your search history page will additionally display the search frequency per day in shades of green, and lets you jump to searches for any day. And if you want to pause the My Search History feature, there’s a pause button (you can also remove single items later on if you want to). Naturally, the recorded history can be accessed from any computer.

0 comments: