نخستين جشنواره دستاوردهاي رايانه اي سكوي پرتاب در تونس

دومين جشنواره جهاني دستاوردهاي رايانه اي WSIS-AWARD تونس، در حالي برگزار مي شود كه 168 كشور جهان از جمله ايران با هدف ارتقاء دانش رايانه اي، تشخيص تواناييها به وي‍ژه در برنامه نويسي، طراحي و به طور كلي دستاوردهاي رايانه اي صورت مي پذيرد.

هشت كار برتر نخستين جشنواره دستاوردهاي رايانه اي، به رقابتهاي جهاني WSA ارسال خواهند شد تا از بين 168 كشور شركت كننده در نهايت 5 كار برتر در هريك از 8 شاخه كه عبارتند از: دولت الكترونيك، آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك،‌ محصولات فرهنگي الكترونيك، سرگرمي و بازيهاي رايانه اي، سلامت الكترونيك، ارايه الكترونيكي علوم و زيرساختهاي سالكترونيك، انتخاب شوند.همچنين 40 اثر برتر در 8 بخش معرفي شده، كه در نوامبر 2005 در كنار همايش سران جامعه اطلاعاتي دنيا(WSIS) در تونس معرفي خواهند شد، در اكثر جشنواره هاي مهم دنيا شامل SIGGRAPH آمريكا، CeBit و DMMK.de و ... نمايش داده مي شوند.

قابل ذكر است در اولين دوره جشنواره دستاوردهاي رايانه اي كه در سال 2003 در ژنو برگزار شد هيچ نماينده اي از ايران در آن شركت نكرده بود. جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايتwww.IRANWSA.com مراجعه نماييد. مهلت ارسال آثار تا تاريخ پنج شنبه 2 تير ماه تمديد شده است.

[ + منبع: ICTnews.ir ]
[ + تهیه خبر: ئه سرین رستمی]

0 comments: