من هم برميگردم

ديدم رضا عدم حضورش رو توضيح داده. گفتم من همينطوري يهو غيبم زد، من هم توضيح بدم.
من هم كمي درگير كارهاي عقب افتاده شدم. سعي مي كنم دوباره مطالبم رو آماده كنم هرچند به شدت مشغولم.
اميدوارم كه دوباره مرتب بتونم مطلب بذارم اينجا.

0 comments: